lauantai 5. helmikuuta 2011

RAY:n voittovaroja suomalaiseen hyvinvointiin 367,5 miljoonaa euroa

Valtioneuvosto jakoi yleisistunnossaan 3. helmikuuta RAY:n voittovaroista avustuksia sosiaali- ja terveysjärjestöille 268,2 miljoonaa euroa.  Lisäksi Valtiokonttorille osoitetaan kuluvana vuonna 99,3 miljoonaa euroa sotiemme veteraanien hoitoon ja kuntoutukseen. Yhteensä suomalaiseen hyvinvointiin ohjataan 367,5 miljoonaa euroa.

Valtioneuvosto jakoi raha-automaattiavustuksia 781 sosiaali- ja terveysjärjestölle 1 587 kohteeseen yhteensä 268,2 miljoonaa euroa.

Painopisteitä rahoituksessa ovat lastensuojelu ja nuorisotyö, joita tuetaan 36 miljoonalla eurolla, vanhustyö (35 milj. euroa), mielenterveystyö (28 milj. euroa) ja päihdetyö (25 milj. euroa). Näiden painopisteiden lisäksi avustuksia on suunnattu muun muassa maahanmuuttajatyöhön (9 milj. euroa).

Väestöliitto sai mittavan uuden projektiavustuksen nettipohjaisen vertaisryhmätoiminnan kehittämiseen vauvaikäisten lasten vanhemmille (Perhenetti 2011–2014). Tampereella, Turussa ja Helsingissä toimivien Senioripysäkkien avustaminen vakiinnutettiin osaksi vanhustyötä.

Avustukset jakautuvat Suomen kaikkiin maakuntiin ja 194 kuntaan. Suurimpia avustuksensaajia ovat merkittävät valtakunnalliset järjestöt kuten Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura ja Kehitysvammaliitto.

Valtioneuvosto teki vain vähäisiä muutoksia RAY:n joulukuussa julkistamaan avustusten jakoehdotukseen.

Vuodelle 2011 avustusta haki 1123 järjestöä yhteensä 2426 kohteeseen. Haettujen avustusten yhteismäärä oli 422,9 miljoonaa euroa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti