lauantai 5. helmikuuta 2011

Alzheimerin taudin riskigeenejä kartoittava maailmanlaajuinen yhteistyöprojekti on käynnistynyt

Alzheimerin taudin riskigeenien kartoitukseen tähtäävä maailmanlaajuinen yhteistyöprojekti ”International Genomics of Alzheimer’s Project (IGAP)” on aloittanut aktiivisen toimintansa. Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen neurologian tutkimusryhmä on osa yhteistyöhanketta.

Kyseessä on ainutlaatuinen yhteistyöprojekti Alzheimerin taudin geneettisen tutkimuksen osalta, jossa yhdistyvät alan keskeisten tutkimusryhmien osaaminen sekä potilasaineistot Euroopasta, Yhdysvalloista, sekä Kanadasta. Projektilla on käytössään noin 60 000 Alzheimerin tautipotilaan sekä kontrollihenkilön aineisto. Tämä mahdollistaa geenimuutosten, joilla on alhainen riskivaikutus, paikantamisen perimässä.

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava monitekijäinen sairaus, jonka kansanterveydellinen sekä kansantaloudellinen merkitys tulee entisestään kasvamaan väestön ikääntymisen myötä. Täten geenitaustan tunteminen on ensiarvoisen tärkeää etsittäessä keinoja sairauden ennaltaehkäisemiseksi sekä uusien hoitojen kehittämiseksi.

Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen neurologian tutkimusryhmä on aikaisemmin osallistunut aktiivisesti yleiseurooppalaiseen Alzheimerin taudin riskigeenien tutkimusyhteistyöhön, jonka tuloksena on löydetty uusia taudille altistavia riskigeenejä. Nyt käynnistyvä kartoitusprojekti on luontainen jatkumo vielä löytämättömien Alzheimerin taudin riskigeenien tunnistamiseksi.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti