perjantai 11. helmikuuta 2011

Alzheimerin taudin hoito :: Terveyskirjasto

Vaikka parantavaa hoitoa Alzheimerin tautiin ei ole, potilasta voidaan aina hoitaa. Hn hyveen voidaan tehdaljonkin yhteisty hn ja omaisten sekerveyden- ja sosiaalihuollon eri osaajien vllVarsinaiset letieteelliset hoitomuodot ovat osa kokonaishoitoa.

Alzheimerin taudin hoidon keskeisiavoitteita on hidastaa tilan etenemista n pidentaikaa taudin lievemmaiheessa sekukea potilaan ja hn lisensutonomiaa ja pidentkotona asumisen aikaa.

Oleellista on myheissairauksien ja varhaisen laitoshoidon vaaratekijn hallinta p siirtlaitoshoidon ajankohtaa mysemmi tai vtlaitoshoito.

TKEMUISTAA
Potilaan tilaan vaikuttavat myirikkeiden meke, ettunnistetaan kreita aiheuttavat tilanteet ja poistetaan tapaturmia aiheuttavia vaaroja. Lehoidon rinnalla korostuu lkeetoito.
Esimerkkejoimenpiteistjotka tukevat kotona selviytymistotsikko)
Le: Koito, Alzheimerin tauti, taulukko T17
Yksilnen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma
Kuntouttavat, selviytymista omatoimisuutta tukevat toimenpiteetvarhainen ja jatkuva kohdennettu ohjaus ja neuvonta
sopeutumisvalmennus
aktiviteetti, terapiat yms.
aktivoiva piminta
Asianmukainen letieteellinen hoitokohdennettu lehoito
kreiden hoito
oheissairauksien hoito ja tilaa pahentavien tekijn (esimerkiksi pteiden ja epianmukaisen lityksen) poistaminen
Oikea-aikaiset tukitoimetkotipalvelut
kuljetuspalvelut
lyhytaikainen tai jaksoittainen laitoshoito
muut kunnalliset tukipalvelut (ateriapalvelu, turvapuhelin ym.)
Etuuksien varmistaminen ja taloudelliset tukitoimetlkeiden korvattavuus
eleensaajan hoitotuki
omaishoidon tuki
Omaisen oikeudet ja tukeminenvertaistuki
lomaoikeus
Turvallisuutta lisratkaisutedunvalvonnan tarpeen arviointi
ympsttokset

Alzheimer-lkeiden kt;/h3>

Kun Alzheimer-diagnoosi on tehty, tulee aina harkita lehoidon aloittamista. Ensisijaiseksi lkeeksi suositetaan jotakin kolmesta asetyylikoliiniesteraasin (AKE:n) eststdonepesiili, galantamiini, rivastigmiini), joista on vankin nte muodostavat Alzheimerin taudin oireenmukaisen hoidon 1. divisioonan.

Jos kyseessn kohtalaisen vaikea tai vaikea Alzheimerin taudin aiheuttama dementia, voidaan hoito aloittaa myemantiinilla. Memantiinia kuitenkin useimmiten ket taudin edetessiseenhdessKE:n esten kanssa.

Onnistunut hoito vaikuttaa taudin lievaiheessa siten, ettairaudentila vakiintuu tai oireet etenevodotettua hitaammin. Keskivaikeassa vaiheessa lehoito auttaa toimintakyvyn symisessai kohentaa sita vaikeassa vaiheessa kreet helpottuvat. Hoitovastetta tulee seurata snsesti.

Alzheimerin taudin ja muiden etenevien muistisairauksien lehoidosta kerrotaan enemmseuraavissa luvuissa.

LAITOSHOITOON JOHTAVIA MERKITTIVAARATEKIJTOVAT SEURAAVAT:
  • yksinasuminen
  • kreet
  • psyykkiset hit;/li>
  • virtsanpidskyvytts (inkontinenssi)
  • tasapaino- ja klyvaikeudet
  • omaisen uupuminen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti