lauantai 5. helmikuuta 2011

Aerobinen liikunta suurentaa muistin toimintaan vaikuttavia aivoalueita | Ohjelmaopas | yle.fi

Aerobinen liikunta suurentaa muistin toimintaan vaikuttavia aivoalueita

(01.02.2011 klo 20.01) Aerobinen liikunta suurentaa muistin toimintaan vaikuttavia aivoalueita

Vanhemmat ihmiset voivat torjua muistin heikentymistä liikunnalla, osoittaa Yhdysvalloissa tehty koe. 40 minuutin reipas kävely kolme kertaa viikossa kasvatti muistin kannalta oleellisen hippokampus-tumakkeiden kokoa parilla prosentilla vuodessa, kun vertailuryhmässä olleiden venyttelyä saman ajan harjoittaneiden ihmisten hippokampusten koko pieneni samaan aikaan runsaalla prosentilla. Lisäksi liikuntaa harrastaneiden tulokset muistikokeissa paranivat vuoden aikana.
Kokeeseen osallistui 120 vanhempaa ihmistä, jotka eivät aiemmin liikuntaa harrastaneet. Älyllisesti he olivat hyväkuntoisia, kenelläkään ei ollut dementiaa. Osallistujat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, kävelyryhmään ja venyttelyryhmään. Harjoituksia oli molemmissa ryhmissä 40 minuutin ajan kolme kertaa viikossa.

Koehenkilöiden aivot kuvattiin funktionaalisella magneettikuvauksella fMRI:llä kolme kertaa: ennen kokeen alkua, kuuden kuukauden kuluttua ja kolmannen kerran vuoden päästä. Samoin heille tehtiin kolme kertaa muistikoe, jossa testattiin avaruudellisen muistin toimintaa. Lisäksi mitattiin aivojen toimintaan liittyviä biokemiallisia indikaattoreita kuten oppimiseen ja muistin toimintaan liittyvää BDNF-yhdistettä.

Hippokampukset ovat molemmin puolin päätä sijaitsevat pienehköt tumakkeet, joiden tiedetään osallistuvan muistijälkien muodostumiseen. Esimerkiksi Alzheimerin taudille on tyypillistä hippokampusten surkastuminen mutta ne kutistuvat todennäköisesti normaalistikin vanhuudessa.

Venyttelyryhmässä olleiden hippokampukset pienenivät vuoden aikana 1,4% ja 1,43%, mikä edustanee normaalia muutosta koehenkilöiden ikäisillä. Liikuntaryhmässä hippokampukset kuitenkin suurenivat, 2,1% ja 2,0% eli aerobisella liikunnalla pystyttiin hidastamaan niiden kutistumista. Myös muistikokeen tulokset paranivat liikuntaryhmäläisillä vuoden aikana verrattuna alkutilanteeseen ja BDNF-yhdisteen määrä kasvoi. Se oli suhteessa hippokampusten koon kasvuun.

(PNAS 1.2.)

Lähetä linkki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti