torstai 10. maaliskuuta 2011

Vanhusten monilääkityksessä ongelmia - Uutisarkisto -Mediuutiset

VANHUUS

Ilkka Jauhiainen, 9.3.2011, 10:05

Vanhusten monilääkityksessä ongelmia

Johanna Jyrkkä

Joka neljäs iäkkäistä käyttää vähintään kymmentä lääkettä, osoittaa tuore väitöstutkimus. Proviisori Johanna Jyrkän epidemiologisessa tutkimuksessa selvitettiin lääkehoidossa ja monilääkityksessä tapahtuneita muutoksia vuosien 1998 ja 2007 välisenä aikana 75 vuotta täyttäneillä kuopiolaisilla.

Väitös on nimeltään Drug use and polypharmacy in elderly persons. Se tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.

Lääkemäärän kasvu

tasoittunut

Väitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden käyttämien lääkkeiden lukumäärät eivät ole enää kasvaneet 2000-luvulla yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Lääkemäärän sijaan huomio pitäisikin jatkossa kohdistaa lääkityksen sisältöön ja laatuun. Iäkkäille tulisi luoda omat hoitosuositukset terveydenhuollon käyttöön.

Tutkimusaikana verenkiertolääkkeiden, vitamiinien ja kivennäisaineiden käyttö lisääntyi, kun taas hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käytön havaittiin vähentyneen hieman. Kotona asuvat käyttivät keskimäärin seitsemää ja laitoshoidossa olevat kymmentä lääkettä.

Monilääkityille kasaantuu

terveysongelmia

Tutkimus osoitti lääkemäärän ja diagnosoitujen sairauksien välillä vallitsevan epätasapainon. Monilääkityt iäkkäät käyttivät keskimäärin kolmea eri lääkettä yhtä sairautta kohden. Yksittäisistä sairauksista hengityselinten sairaudet, sydänsairaudet, diabetes, masennus ja kipu olivat yhteydessä monilääkitykseen. Sen lisäksi korkea ikä, naissukupuoli ja huono itsearvioitu terveys ennustivat kymmenen tai useamman lääkkeen käyttöä.

Monilääkityksen havaittiin kasaantuvan ikääntyneille, joilla oli ongelmia yleisen terveydentilan, ravitsemuksen, toimintakyvyn ja kognition kanssa. Tutkimus osoitti myös kuolleisuuden olevan runsasta kymmentä tai useampaa lääkettä käyttävien keskuudessa.

Tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta säännöllisten, moniammatillisena yhteistyönä tehtävien lääkitysarviointien sisällyttämisestä kiinteäksi osaksi iäkkäiden hoitoa.

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa toimivassa Geriatrisen hoidon tutkimuskeskuksessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti