keskiviikko 23. maaliskuuta 2011

Muistisairaiden määrä kasvaa laitoshoidossa -  Uutisarkisto -  Mediuutiset

MUISTI KATOAA

Erpo Pakkala, 22.3.2011, 10:05

Muistisairaiden määrä kasvaa laitoshoidossa

Neljännes noin 36 000 sosiaali- ja terveydenhuollon laitospalveluissa, palveluasumisessa ja säännöllisessä kotihoidossa olevista asiakkaista sairastaa jotakin muistisairautta, selviää THL:n vuoden 2009 tilastoraportista.

Eniten muistisairaita on terveyskeskusten vuodeosastoilla. Siellä muistisairaus on diagnosoitu yli puolella potilaista.

Vähiten muistisairaita asiakkaita on erikoissairaanhoidon laitoshoidossa.

Vuosituhannen alusta muistisairaiden asiakkaiden määrä on lisääntynyt yli 10 000 asiakkaalla. Erityisesti vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa olevien muistisairaiden asiakkaiden osuudet ovat kasvaneet 2000-luvun aikana. Suhteellisesti eniten muistisairaita asiakkaita on koko 2000-luvun ollut kuitenkin terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Suurin osa muistisairaista on naisia

Muistisairaista asiakkaista suurin osa eli lähes kolme neljäsosaa on naisia. Erityisesti tehostetun palveluasumisen ja vanhainkotien iäkkäimmän asukasryhmän naisista suurella osalla on diagnosoitu jokin muistia heikentävä sairaus.

Muistisairaiden asiakkaiden määrissä oli hieman alueellisia eroja. Esimerkiksi ympärivuorokautisen hoivan sisältävien palvelujen piirissä (vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen ja terveyskeskusten pitkäaikaishoito) oli Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja Päijät-Hämeessä yli 60 muistisairasta asiakasta tuhatta 75 vuotta täyttänyttä kohti. Itä-Uudellamaalla tämä luku oli alle 50.

tiistai 22. maaliskuuta 2011

Texas among states with highest unpaid Alzheimers caregiver contributions | Lubbock Online | Lubbock Avalanche-Journal

AVALANCHE-JOURNAL

There are more than 1.2 million Alzheimer’s and dementia caregivers in the state. In 2010, these caregivers provided 1.38 million hours of unpaid care valued at nearly $16.5 billion, according to a study released this week by the Alzheimer’s Association.

Only eight other states in the nation have unpaid caregiver contributions exceeding $6 billion.

Stephani Stoke, Alzheimer’s Association area director, said these caregivers are primarily family members and friends of those with Alzheimer’s, as well as health care workers who volunteer their time. The cause is likely the economic downturn coupled with the high prices of care from nursing homes and home health care providers. But this high number of unpaid care givers has negative effects of its own as well.

Stoke explained that often these caregivers have to leave their full time jobs to focus on care giving, bringing financial strain now from a different source. They also endure the emotional stress that comes with the constant responsibility.

Stoke said these caregivers often take care of patients in the early stages of the disease.

“With the early stages of Alzheimer’s, many people do not qualify for a nursing home,” she explained.

The study also showed that Alzheimer’s strains the economy by placing a larger burden on Medicaid. The average per-person Medicaid payments for beneficiaries 65 and older with Alzheimer’s and other dementias are nine times higher than Medicaid payments for those without the disease.

Currently, Medicaid costs are $37 billion and they’re expected to increase by almost 400 percent by 2050.

Study authors said they feared the Alzheimer’s crisis would only further strain already struggling state budgets.

An estimated 5.4 million Americans are living with Alzheimer’s, a disease in which the brain cells degenerate and die, causing declines in memory and mental function. Of those, 340,000 live in Texas.

“People are living longer, so we’re seeing an increase,” Stokes said.

While there is currently no cure for Alzheimer’s or a specific prevention, there are medications that can help improve the quality of life for an Alzheimer’s patients. These medications work for a time and can help improve brain function.

Stoke said the best thing you can do for an Alzheimer’s patient is catch the disease early, so they can begin receiving treatment as soon as possible. Look for early warning signs, she suggested.

“Don’t dismiss them as ‘Oh that’s just Mom’,” she said.

Early detection and treatment can help improve the quality of life for the patient and their loved ones.

“It doesn’t just affect one person,” she said.

To comment on this story:

kellie.bramlet@lubbockonline.com • 766-8754

james.ricketts@lubbockonline.com • 766-8701

Source: Alzheimer’s Association
2011 Facts and Figures.

perjantai 18. maaliskuuta 2011

Monilla vanhuksilla yli kymmenen lääkettä -  Uutisarkisto -  Mediuutiset

VÄITÖS

Mari Heikkilä, 16.3.2011, 12:44

Monilla vanhuksilla yli kymmenen lääkettä

Joka neljäs iäkkäistä käyttää vähintään kymmentä lääkettä, osoittaa proviisori Johanna Jyrkän väitöstutkimus.

Väitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden lääkitysmäärät eivät ole enää kasvaneet 2000-luvulla yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käyttö on hieman vähentynyt. Sen sijaan verenkiertolääkkeiden, vitamiinien ja kivennäisaineiden käyttö on lisääntynyt.

Monilääkityt iäkkäät käyttivät keskimäärin kolmea eri lääkettä yhtä sairautta kohden. Yksittäisistä sairauksista hengityselinten sairaudet, sydänsairaudet, diabetes, masennus ja kipu olivat yhteydessä monilääkitykseen. Sen lisäksi korkea ikä, naissukupuoli ja huono itsearvioitu terveys ennustivat kymmenen tai useamman lääkkeen käyttöä.

Kotona asuvat käyttivät keskimäärin seitsemää ja laitoshoidossa olevat kymmentä lääkettä.

Monilääkityksen havaittiin kasaantuvan ikääntyneille, joilla oli ongelmia yleisen terveydentilan, ravitsemuksen, toimintakyvyn ja kognition kanssa. Tutkimus osoitti myös kuolleisuuden olevan runsasta kymmentä tai useampaa lääkettä käyttävien keskuudessa.

Tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta säännöllisten, moniammatillisena yhteistyönä tehtävien lääkitysarviointien sisällyttämisestä kiinteäksi osaksi iäkkäiden hoitoa.

Jyrkän väitöskirja Drug use and polypharmacy in elderly persons tarkastetaan 19.3. Itä-Suomen yliopistossa.

torstai 10. maaliskuuta 2011

Vanhusten monilääkityksessä ongelmia - Uutisarkisto -Mediuutiset

VANHUUS

Ilkka Jauhiainen, 9.3.2011, 10:05

Vanhusten monilääkityksessä ongelmia

Johanna Jyrkkä

Joka neljäs iäkkäistä käyttää vähintään kymmentä lääkettä, osoittaa tuore väitöstutkimus. Proviisori Johanna Jyrkän epidemiologisessa tutkimuksessa selvitettiin lääkehoidossa ja monilääkityksessä tapahtuneita muutoksia vuosien 1998 ja 2007 välisenä aikana 75 vuotta täyttäneillä kuopiolaisilla.

Väitös on nimeltään Drug use and polypharmacy in elderly persons. Se tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa.

Lääkemäärän kasvu

tasoittunut

Väitöstutkimuksen mukaan iäkkäiden käyttämien lääkkeiden lukumäärät eivät ole enää kasvaneet 2000-luvulla yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Lääkemäärän sijaan huomio pitäisikin jatkossa kohdistaa lääkityksen sisältöön ja laatuun. Iäkkäille tulisi luoda omat hoitosuositukset terveydenhuollon käyttöön.

Tutkimusaikana verenkiertolääkkeiden, vitamiinien ja kivennäisaineiden käyttö lisääntyi, kun taas hermostoon vaikuttavien lääkkeiden käytön havaittiin vähentyneen hieman. Kotona asuvat käyttivät keskimäärin seitsemää ja laitoshoidossa olevat kymmentä lääkettä.

Monilääkityille kasaantuu

terveysongelmia

Tutkimus osoitti lääkemäärän ja diagnosoitujen sairauksien välillä vallitsevan epätasapainon. Monilääkityt iäkkäät käyttivät keskimäärin kolmea eri lääkettä yhtä sairautta kohden. Yksittäisistä sairauksista hengityselinten sairaudet, sydänsairaudet, diabetes, masennus ja kipu olivat yhteydessä monilääkitykseen. Sen lisäksi korkea ikä, naissukupuoli ja huono itsearvioitu terveys ennustivat kymmenen tai useamman lääkkeen käyttöä.

Monilääkityksen havaittiin kasaantuvan ikääntyneille, joilla oli ongelmia yleisen terveydentilan, ravitsemuksen, toimintakyvyn ja kognition kanssa. Tutkimus osoitti myös kuolleisuuden olevan runsasta kymmentä tai useampaa lääkettä käyttävien keskuudessa.

Tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta säännöllisten, moniammatillisena yhteistyönä tehtävien lääkitysarviointien sisällyttämisestä kiinteäksi osaksi iäkkäiden hoitoa.

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen yliopistossa toimivassa Geriatrisen hoidon tutkimuskeskuksessa.

keskiviikko 2. maaliskuuta 2011

Text And Email Alerts Welcomed By Older Patients - British Psychological Society


Text And Email Alerts Welcomed By Older Patients - British Psychological Society

Main Category: IT / Internet / E-mail
Also Included In: Seniors / Aging
Article Date: 25 Jul 2010 - 0:00 PDT


Text and email alerts could help older patients remember appointments and medication instructions, ultimately reducing NHS costs and potentially improving their own recovery.

This is one of the findings from post-graduate researcher, Lyndsay Hughes, from the University of Hertfordshire, who presented her research on Wednesday 21st July at the British Psychological Society's Psychology Postgraduate Affairs Group conference at Sheffield Hallam University.

The study investigated ownership and use of email and mobile phone technologies in a sample of 112 patients with rheumatoid arthritis who were attending NHS clinics.

From this sample 73% of older patients had an email address and 93% owned a mobile phone. Those in the eldest category (over 65) also reported a high use of mobile phones with more than 63% stating they were "confident" at reading texts.

Almost half of those who had an email address or mobile phone said that they would like an email/text reminder for appointments. A quarter of patients who had access to these technologies said they would like an email/text medication reminder.

Lyndsay explained: "This shows that older patients with rheumatoid arthritis access emails and texts regularly and would like text or email reminders for appointments and medication use.

Even in the oldest age category of over 65's email and text reminders may be a useful means of increasing clinic attendance and medication adherence. As low attendance and adherence is associated with disease progression, these outcomes will not only improve patients health they could reduce NHS Costs."

For the full conference programme please visit the Psypag website.

Source:
British Psychological Society